UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2014

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXXVII/342/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Jeszkowice, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Jeszkowice   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/341/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Gajków, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Gajków   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/340/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Dobrzykowice, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/339/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Czernica, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/338/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Chrząstawa Wielka, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/337/2014 05.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Chrząstawa Mała, co do postanowień projektu uchwały Statutu Sołectwa wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Uchwała nr XXXVII/336/2014 05.08.2014
w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/335/2014 04.06.2014
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/334/2014 04.06.2014
w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansu oraz ustalenia jej przedmiotu działa i składu osobowego   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/333/2014 04.06.2014
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/332/2014 04.06.2014
w sprawie uchwalenia "Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2014-2017"   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/331/2014 04.06.2014
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2014-2020   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/330/2014 04.06.2014
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/329/2014 04.06.2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka.   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/328/2014 04.06.2014
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Dobrzykowice.   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/327/2014 04.06.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego wsi Gajków gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/326/2014 04.06.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego wsi Czernica przy ul. Sw Ojca Pio gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/325/2014 04.06.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Siedmiu Krasnoludków gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/324/2014 04.06.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Łąkowej gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXVI/323/2014 04.06.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Rolnej gmina Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności