UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2014

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XL/382/2014 26.11.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XL/381/2014 26.11.2014
w sprawie uchwalenia statutów sołectw   więcej »»»
Uchwała nr XL/380/2014 26.11.2014
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Uchwała nr XL/379/2014 26.11.2014
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Uchwała nr XL/378/2014 26.11.2014
w sprawie zarządzenia w roku 2015 poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego...   więcej »»»
Uchwała nr XL/377/2014 26.11.2014
w sprawie obniżenia w rok 2015 średniej ceny skupu żyta...   więcej »»»
Uchwała nr XL/376/2014 26.11.2014
w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od środków transportowych...   więcej »»»
Uchwała nr XL/375/2014 26.11.2014
w sprawie określenia na rok 2015 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica w wysokości stawek podatku od nieruchomości ....   więcej »»»
Uchwała nr XL/374/2014 26.11.2014
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2014 rok   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/373/2014 22.10.2014
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/372/2014 22.10.2014
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/371/2014 22.10.2014
w sprawie regulaminu korzystania z ogólnodostępnych terenów sportowych położonych na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/370/2014 22.10.2014
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg publicznych   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/369/2014 22.10.2014
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe)   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/368/2014 22.10.2014
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie – część północna.   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/367/2014 22.10.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski przy ul. Agrestowej, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/366/2014 22.10.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dobrzykowice przy ul. Jodłowej, gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/365/2014 22.10.2014
w sprawie przystąpienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka przy ulicy Leśnej, gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/364/2014 22.10.2014
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/193/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 30 października 2012r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Czernica i Nadolice Wielkie   więcej »»»
Uchwała nr XXXIX/363/2014 22.10.2014
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/354/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności