UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2014

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr III/17/2014 15.01.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2014 rok   więcej »»»
Uchwała nr III/16/2014 15.01.2015
w sprawie dopłaty do ceny taryfowej dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usługi zbiorowego odprowadzania ścieków   więcej »»»
Uchwała nr III/15/2014 15.01.2015
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/262/2013...   więcej »»»
Uchwała nr III/14/2014 15.01.2015
w sprawie skargi Piotra Skarżyka na bezczynność Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr III/13/2014 15.01.2015
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2015   więcej »»»
Uchwała nr III/12/2014 15.01.2015
w sprawie ustalenia nazwy ulic we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»
Uchwała nr III/11/2014 15.01.2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 - 2023   więcej »»»
Uchwała nr III/10/2014 15.01.2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2014 rok.   więcej »»»
Uchwała nr II/9/2014 19.12.2014
w sprawie uchwalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr II/8/2014 19.12.2014
w sprawie wypłacenia wójtowi jednorazowej odprawy w związku z odejściem na emeryturę   więcej »»»
Uchwała nr II/7/2014 19.12.2014
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2014 rok   więcej »»»
Uchwała nr I/6/2014 03.12.2014
w sprawie powołania Komisji Oświaty i Spraw Społecznych oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu personalnego   więcej »»»
Uchwała nr I/5/2014 03.12.2014
w sprawie powołania Komisji Zagospodarowania Przestrzennego. Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz ustalenia jej podmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»
Uchwała nr I/4/2014 03.12.2014
w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego   więcej »»»
Uchwała nr I/3/2014 03.12.2014
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady   więcej »»»
Uchwała nr I/2/2014 03.12.2014
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr I/1/2014 03.12.2014
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XL/385/2014 10.12.2014
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami...   więcej »»»
Uchwała nr XL/384/2014 26.11.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi kamieniec Wrocławski przy ul. Czystej, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XL/383/2014 26.11.2014
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojnowice przy ul. Polnej, gmina Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności