ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 91 03.09.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 90 01.09.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja ul. Polnej w Kamieńcu Wrocławskim"   więcej »»»
Zarządzenie nr 89 15.09.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi ul. Brata Alberta Chmielowskiego w zakresie wykonania chodnika w miejscowości Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 88 15.09.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji ogólnej   więcej »»»
Zarządzenie nr 87 25.08.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym   więcej »»»
Zarządzenie nr 86 25.08.2014
w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej o powierzchni 200m2...   więcej »»»
Zarządzenie nr 85 15.09.2014
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu   więcej »»»
Zarządzenie nr 84 06.08.2014
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015   więcej »»»
Zarządzenie nr 83 06.08.2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 82 06.08.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia ogólnej rezerwy oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 81 06.08.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z zakończeniem kolejnego etapu budowy świetlicy wiejskiej w Jeszkowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 80 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 79 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 78 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 77 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 01.08.2014
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej na działkach nr 399/2 i 397/37 w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla Publicznego Gimnazjum w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 74 06.08.2014
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.Modernizacja ulicy Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 22.07.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "budowa oświetlenia drogowego ulicy Wojnowickiej....   więcej »»»
Zarządzenie nr 72 18.07.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności