ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 116 19.12.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Morelowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 19.12.2014
w sprawie zamiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 22.10.2014
w sprawie ustanowienia operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica...   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 22.10.2014
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 15.10.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowych na rzecz dotychczasowego najemcy   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 15.10.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 i 100A 22.10.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 30.09.2014
w sprawie umorzeń   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 30.09.2014
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 30.09.2014
w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za korzystanie z energii elektrycznej i wody w trakcie wynajmu i użyczania świetlic wiejskich Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 22.10.2014
w sprawie zmiany zarządzenia Wójt Gminy Czernica nr 102/2013   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 03.10.2014
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 01.10.2014
w sprawie powołania ABI   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 02.10.2014
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 26.09.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu" Modernizacja ul. Poprzecznej i Bocznej w Nadolicach Wielkich"   więcej »»»
Zarządzenie nr 101 26.09.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę   więcej »»»
Zarządzenie nr 100 26.09.2014
w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnych   więcej »»»
Zarządzenie nr 99 22.09.2014
w sprawie wyboru sołtysa wsi Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 98 26.09.2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych   więcej »»»
Zarządzenie nr 97 26.09.2014
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego nr o powierzchni 36,5 m2   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności