ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2014

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 136 15.01.2015
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 135 15.01.2015
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014 - 2023   więcej »»»
Zarządzenie nr 134 31.12.2014
w sprawie zamiany Zarządzenia nr 0050.132.2014 Wójta Gminy Czernica z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 133 15.01.2015
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 132 19.12.2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadań publicznych określonych w Rocznym Programie   więcej »»»
Zarządzenie nr 131 19.12.2014
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu oraz przeniesienia wydatków...   więcej »»»
Zarządzenie nr 130 19.12.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "modernizacja ul. Jabłoniowej i przebudowa drogi...   więcej »»»
Zarządzenie nr 129 19.12.2014
w odwołania zastępcy Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 128 19.12.2014
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie zadania publicznego pn. "Centrum Organizacji Pozarządowych"...   więcej »»»
Zarządzenie nr 127 19.12.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 126 19.12.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z przebudowa oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy do sieci miejskiej Wrocławia w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 125 19.12.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 124 19.12.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 123 19.12.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 122 19.12.2014
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 121 19.12.2014
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy Kanałowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 19.12.2014
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 19.12.2014
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 18.11.2014
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2015 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 10.11.2014
w sprawie powołania komisji przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy słonecznej (dz. nr 17/7 ) w Krzykowie gmina Czernica"   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności