Sprzedaż nieruchomości 2014

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  09-04-2014 | 13:29
data ostatniej modyfikacji:  10-02-2015 | 14:12
data wytworzenia dokumentu:  09-04-2014
autor dokumentu: S.Ragiel
   
Ogłoszenie o odwolaniu przetargu 09.04.2014

 

Czernica, dnia 09.04.2014 r.

GKiI.6840.1.7.2.2014.SR

 

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

WÓJT GMINY CZERNICA

55-003 Czernica , ul.Kolejowa 3

działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

ODWOŁUJE

ogłoszone na dzień 17 czerwca 2014 r. rokowania na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice w granicach działek nr 312/4 i nr 354/65 o pow. ogółem 4,5021 ha.  Powodem odwołania rokowań jest stwierdzenie braków w dokumentacji. Po usunięciu braków nowy termin rokowań zostanie podany do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami.

Do dnia odwołania rokowań nie złożono pisemnego zgłoszenia udziału w ani nie wpłacono zaliczki.

 

 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czernica, w prasie oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Szczegółowe informacje o powodach odwołania przetargu można uzyskać  w siedzibie Urzędu Gminy Czernica ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica, pokój nr 11 lub telefonicznie pod numerem: (71) 381-39-26

 

 

 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności