INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  21-05-2014 | 12:32
data ostatniej modyfikacji:  21-05-2014 | 12:32
data wytworzenia dokumentu:  21-05-2014
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

dnia 27 maja 2014 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok. 19
1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2013 rok,
2/ absolutorium dla Wójta Gminy Czernica,
3/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,
4/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,
5/ emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu,
5/ przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2014-2020,
6/ uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2014-2017”,
7/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice,
8/ ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z
    wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach…,
9/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form…,
10/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Rolnej, Gmina Czernica,
11/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Łąkowej, Gmina Czernica,
12/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Siedmiu Krasnoludków,
13/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Czernica przy ul. Św. Ojca Pio, gmina Czernica,
14/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Gajków, gmina Czernica,
15/ uchwalenia MPZP terenu położonego w obrębie Dobrzykowice,
16/ uchwalenia MPZP terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka,
17/ zmiany uchwały Nr II/6/2010 RG Czernica z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji
      Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotowego działania i składu osobowego,
18/ określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Czernica,
 
                         
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności