INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  14-05-2014 | 16:00
data ostatniej modyfikacji:  14-05-2014 | 16:00

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 20 maja 2014 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej  3 w Czernicy, pok.19

Porządek spotkania.

 

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

1/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2013 rok,

2/ absolutorium dla Wójta Gminy Czernica,

3/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2014 rok,

4/ zmiany WPF Gminy Czernica na lata 2014-2023,

5/ przyjęcia Gminnego Programu Aktywności Lokalnej Gminy Czernica na lata 2014-2020,

6/ uchwalenia „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2014-2017”,

7/ przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czernica na lata

    2014-2025,

8/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Wojnowice,

9/ ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z

    wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych w szkołach…,

10/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form…,

11/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Rolnej, Gmina Czernica,

12/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Łąkowej, Gmina Czernica,

13/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Kamieniec Wr. przy ul. Siedmiu Krasnoludków,

14/ przystąpienia do sporządzenia MPZP wsi Czernica przy ul. Św. Ojca Pio, gmina Czernica,

15/ zmiany uchwały Nr II/6/2010 RG Czernica z dnia 14.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji

      Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotowego działania i składu osobowego.

2.      Sprawy różne. 

 

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                      Rady Gminy Czernica

 

                                                                                                       /-/ Jarosław Jagielski

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności