INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  25-03-2014 | 14:36
data ostatniej modyfikacji:  25-03-2014 | 14:36
data wytworzenia dokumentu:  25-03-2014
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

  Na wniosek Wójta Gminy Czernica zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Czernica dnia 31 marca  2014 r. o godz. 14.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok. 19
 Proponowany porządek obrad:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawie:
1/ uchylenia Uchwały Nr XXXIV/304/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2015,
2/ wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy.

5. Zamknięcie obrad Rady.
                                                            Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Czernica
 
                                                          Jarosław Jagielski

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności