INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  14-11-2013 | 08:01
data ostatniej modyfikacji:  14-11-2013 | 08:13
data wytworzenia dokumentu:  14-11-2013
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

 

        Zwołuję posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów dnia 19 listopada  2013 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy.
 

 

Porządek spotkania:

 

 
 

 

1.       Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

 

a/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok,

 

b/ stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok,

 

c/ podatku rolnego na 2014 rok,

 

d/ podatku leśnego na 2014 rok,

 

e/ zarządzenia w roku 2014 poboru podatku w drodze inkasa,

 

2.    Zaopiniowanie stawek taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków w roku 2014.

 

3.    Sprawy różne.

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

                                                               Przewodnicząca Komisji
 

 

 
 

 

                                                                    Anna Andrusyn
 

 


««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności