INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  09-10-2013 | 15:45
data ostatniej modyfikacji:  09-10-2013 | 15:45
data wytworzenia dokumentu:  09-10-2013
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

 Informuje się Mieszkańców Gminy Czernica, że dnia
22 października 2013 r. o godz. 10.00
 ODBĘDZIE SIĘ SESJA RADY GMINY CZERNICA
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Kolejowej 3 w Czernicy, pok.19
 
 
  PROGRAM OBRAD RADY:
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności za okres międzysesyjny.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja Wójta Gminy o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych pracowników
    Urzędu Gminy.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych  
    radnych.
8. Wykonanie budżetu Gminy Czernica za I półrocze 2013 r.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 
    1/ zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.,
    2/ zmiany uchwały Nr XII/69/2007 RG Czernica z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
        ustalenia  nazw ulic we wsi Krzyków,
     3/ ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wlk.,
    4/ wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu Gospodarki
        Niskoemisyjnej.,
    5/ rocznego programu współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi…
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad Rady. 
 
 
 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W SESJI
 
 
 
                                                                                                RZEWODNICZĄCY
                                                                                          RADY GMINY CZERNICA
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności