INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  24-09-2013 | 09:14
data ostatniej modyfikacji:  24-09-2013 | 11:18
data wytworzenia dokumentu:  24-09-2013
autor dokumentu: Marcin Gałandziej

 

Na wniosek Wójta Gminy Czernica zwołuję nadzwyczajną sesję Rady Gminy Czernica dnia 26 września 2013 r. o godz. 8.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok. 19
 Proponowany porządek obrad:
1.       Stwierdzenie prawomocności obrad.
2.       Przyjęcie porządku obrad.
3.       Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Rady.
4.       Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022
5.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wrocławskiego.
6.       Zamknięcie obrad Rady.
 
 
 
                                                            Przewodniczący
                                                       Rady Gminy Czernica
 
                                                          Jarosław Jagielski
 

 

««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności