INFORMACJE O POSIEDZENIACH 2010-2014

Rada Gminy Czernica

data publikacji:  20-06-2013 | 08:18
data ostatniej modyfikacji:  20-06-2013 | 08:22
autor dokumentu: K.Pindera

 

Zwołuję wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Czernica, tj. Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Rewizyjnej i Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa dnia 25 czerwca 2013 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czernicy, pok.19
 
Porządek spotkania
1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 r.
2.    Informacja w sprawie melioracji i wód opadowych.
3.    Sprawy różne.
 
                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   Rady Gminy Czernica
 
                                                                                    /-/ Jarosław Jagielski
 
 
 
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności