UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXV/230/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/145/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Chrząstawa Mała   więcej »»»
Uchwała nr XXV/229/2013 28.03.2013
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2014   więcej »»»
Uchwała nr XXV/228/2013 28.03.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice zachód, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/227/2013 28.03.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice, gmin Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/226/2013 28.03.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - zachód, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/225/2013 28.03.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice północny - wschód, Gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/224/2013 28.03.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-zachód , Gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/223/2013 09.04.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice południowy-wschód, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/222/2013 28.03.2013
w sprawie uchylenia uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz uchwał w sprawie zmiany załącznika graficznego w obrębie wsi Jeszkowice   więcej »»»
Uchwała nr XXV/221/2013 28.03.2013
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Dobrzykowice gmina Czernica, dla terenu komunikacji w zakresie ulicy Cedrowej   więcej »»»
Uchwała nr XXV/220/2013 28.03.2013
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działek nr 32, 33 AM1 w obrębie Kamieniec Wrocławski, dla terenów komunikacji w zakresie ulicy Podhalańskiej.   więcej »»»
Uchwała nr XXV/219/2013 28.03.2013
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice gmina Czernica.   więcej »»»
Uchwała nr XXV/218/2013 28.03.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022   więcej »»»
Uchwała nr XXV/217/2013 28.03.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/216/2013 07.02.2013
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/215/2013 07.02.2013
w sprawie prowadzenia przez Gminę Czernica placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie Środowiskowych Świetlic Profilaktycznych (spełniających funkcję opiekuńczą) w czterech miejscowościach tj. Czernicy, Gajkowie, Kamieńcu Wr., Ratownicach.   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/214/2013 07.02.2013
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej.   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/213/2013 07.02.2013
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Krzyków oraz Nadolice Małe.   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/212/2013 07.02.2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w czernicy do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2013-2014   więcej »»»
Uchwała nr XXIV/211/2013 07.02.2013
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności