UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXVI/250/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/210/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/249/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/149/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz w sprawie zmiany uchwały Nr IV/12/99 Rady Gminy Czernica z dnia 04 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czernicy i zmiany uchwały Nr VIII/41/99 Rady Gminy Czernica z dnia 29 października 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/248/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XV/196/2004 Rady Gminy Czernica z dnia 18 czerwca 200 4. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli...   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/247/2013 04.06.2013
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin i dla nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/246/2013 04.06.2013
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w roku 2013.   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/245/2013 04.06.2013
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Czernica, Dobrzykowice, Jeszkowice oraz Łany   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/244/2013 04.06.2013
w sprawie zamiany uchwały nr VII/34/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 2007 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice i wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/243/2013 04.06.2013
w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czernica a gminami tworzącymi Wrocławski Obszar Funkcjonalny w zakresie współpracy przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji oraz rozliczaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/242/2013 04.06.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/241/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/240/2013 04.06.2013
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/239/2013 04.06.2013
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2012 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXV/238/2013 04.06.2013
w sprawie skargi Martina Mełeszko na bezczynność Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/237/2013 04.06.2013
w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXV/236/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/152/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łany   więcej »»»
Uchwała nr XXV/235/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/151/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzyków   więcej »»»
Uchwała nr XXV/234/2013 04.06.2013
w sprawie Uchwały nr XXIV/157/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XXV/233/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jeszkowice   więcej »»»
Uchwała nr XXV/232/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/156/2009 z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gajków   więcej »»»
Uchwała nr XXV/231/2013 04.06.2013
w sprawie zmiany Uchwały nr II/9/2010 z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobrzykowice   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności