UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXX/270/2013 04.11.2013
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXX/269/2013 04.11.2013
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki nisko emisyjnej   więcej »»»
Uchwała nr XXX/268/2013 04.11.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XII/69/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Krzyków   więcej »»»
Uchwała nr XXX/267/2013 04.11.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022   więcej »»»
Uchwała nr XXX/266/2013 04.11.2013
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu   więcej »»»
Uchwała nr XXX/265/2013 04.11.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXIX264/2013 08.10.2013
w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Wrocławskiego   więcej »»»
Uchwała nr XXIX263/2013 08.10.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/262/2013 09.09.2013
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Czernica, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czernica oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/261/2013 15.11.2013
w sprawie zmiany "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica"   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/260/2013 09.09.2013
w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/198/2012 Rady Gminy Czernica z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica.   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/259/2013 09.09.2013
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą "Związek Międzygminny Ślęza-Oława"   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/258/2013 09.09.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/277/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Czernica.   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/257/2013 09.09.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022.   więcej »»»
Uchwała nr XXVIII/256/2013 09.09.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na rok 2013   więcej »»»
Uchwała nr XXVII/255/2013 28.06.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022   więcej »»»
Uchwała nr XXVII/254/2013 28.06.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/253/2013 04.06.2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w północnej części wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/252/2013 04.06.2013
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXVI/251/2013 04.06.2013
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w obrębie Dobrzykowice.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności