UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2013

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXXII/290/2013 13.01.2014
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Czernica projektu VI konkursu z Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/289/2013 13.01.2014
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2014.   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/288/2013 13.01.2014
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Czernica na rok 2014   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/287/2013 13.01.2014
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/286/2013 13.01.2014
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2013 - 2022   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/285/2013 13.01.2014
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2013 rok   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/284/2013 13.01.2014
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2014-2023   więcej »»»
Uchwała nr XXXII/283/2013 13.01.2014
w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2014 rok   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/282/2013 13.01.2014
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/281/2013 17.12.2013
w sprawie włączenia aglomeracji Dobrzykowice do aglomeracji wrocławskiej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/280/2013 17.12.2013
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania pod nazwą"Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków...   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/279/2013 17.12.2013
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski.   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/278/2013 17.12.2013
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/277/2013 17.12.2013
w sprawie zmiany uchwały nr XIII/131/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nadolice Wielkie (część północna)   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/276/2013 17.12.2013
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/275/2013 17.12.2013
w sprawie zarządzenia w roku 2014 poboru podatku od nieruchomości, leśnego , rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa na obszarze Gminy Czernica oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/274/2013 17.12.2013
w sprawie obniżenia w roku 2014 średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 przyjmowanej jako podstawa obliczeniowa podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/273/2013 17.12.2013
w sprawie określenia na rok 2014 wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na obszarze Gminy Czernica oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku.   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/272/2013 17.12.2013
w sprawie określenia na rok 2014 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomości i wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tego podatku a także określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od tej opłaty.   więcej »»»
Uchwała nr XXXI/271/2013 17.12.2013
w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności