ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 81 14.10.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa oświetlenia drogowego ulicy Spacerowej w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 80 11.10.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Modernizacja ul. Stawowej w Nadolicach Wielkich"   więcej »»»
Zarządzenie nr 79 11.10.2013
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 78 08.10.2013
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.   więcej »»»
Zarządzenie nr 77 08.10.2013
w sprawie nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie wsi Jeszkowice do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 76 07.10.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Sukcesywna dostawa oleju opałowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 75 08.10.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 73 23.09.2013
w sprawie obowiązku uzyskania indywidualnych zezwoleń na użytkowanie świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 72 18.09.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej ..... na zadanie pn. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 71 12.09.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie budowa oświetlenia drogowego ulicy Leśnej w Dobrzykowicach w ramach operacji pn." Budowa oświetlenia ulicznego...   więcej »»»
Zarządzenie nr 70 04.09.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy Polnej w Gajkowie...   więcej »»»
Zarządzenie nr 69 04.09.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na węzeł przerzutowy do kanalizacji miejskiej Wrocławia   więcej »»»
Zarządzenie nr 68 04.09.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie budowa oświetlenia drogowego ulicy Torowej w Kamieńcu Wrocławskim w ramach...   więcej »»»
Zarządzenie nr 67 24.09.2013
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, wykorzystania rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafiami klasyfikacji budzetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 66 29.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...   więcej »»»
Zarządzenie nr 65 22.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...   więcej »»»
Zarządzenie nr 64 22.08.2013
w sprawie powołania komisji przetargowej dla przeprowadzenia czynności w zakresie oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu...   więcej »»»
Zarządzenie nr 63 14.08.2013
w sprawie powołania komisji do odbioru robót dotyczących zadania budowy oświetlenia drogowego w Wojnowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 62 14.08.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej zadania Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Czernica w roku szkolnym 2013/2014   więcej »»»
Zarządzenie nr 61 13.08.2013
w sprawie powołania Komisji Przetargowej dotyczącej zadania Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół we Wrocławiu w roku szkolnym 2013/2014   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności