ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2013

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 121 27.03.2014
w sprawie zatwierdzenia zasad przyznawania i korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 120 27.03.2014
w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej budżetu oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budzetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 119 27.03.2014
w sprawie zmiany zarzadzenia nr 0050.15.2012 wójta Gminy Czernica z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 118 27.03.2014
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.106.2013 z dnia 11.12.2013 o powołaniu Jednostki Realizującej Projekt, zmianie ulega nazwa projektu   więcej »»»
Zarządzenie nr 117 27.03.2014
w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.105.2013 z dnia 6.12.2013 o powołaniu pełnomocnika ds. realizacji projektu, zmianie ulega nazwa Projektu   więcej »»»
Zarządzenie nr 116 31.12.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przy zadaniu "Budowa oświetlenia drogowego ulicy na działkach nr 429, 386/14, 378/ 377/4 w Gajkowie, gmin Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 115 31.12.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu" Budowa oświetlenia drogowego na działce nr 105 w Nadolicach Małych i na działce nr 165 w Krzykowie Gmina Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 114 18.12.2013
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych gminy Czernica na 2014 rok.   więcej »»»
Zarządzenie nr 113 31.12.2013
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem przyziemia budynku mieszczącego Klub środowiskowy Kuźnia w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 112 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 111 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 110 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 109 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 108 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 107 31.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 106 17.12.2013
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn.: "Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu przerzutu ścieków do Wrocławia".   więcej »»»
Zarządzenie nr 105 17.12.2013
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (MAO - Measure Authorising Officer) pn.: Budowa węzła kanalizacyjnego gminy Czernica pełniącego funkcję punktu przerzutu ścieków do Wrocławia".   więcej »»»
Zarządzenie nr 104 17.12.2013
w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 103 18.12.2013
w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 102 18.12.2013
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Czernicy   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności