Zapytania ofertowe 2013

Archiwum zapytań ofertowych

data publikacji:  20-11-2013 | 11:31
data ostatniej modyfikacji:  29-11-2013 | 14:56
data wytworzenia dokumentu:  20-11-2013
autor dokumentu: Katarzyna Michalak
  Wyniki postępowania
Drugi konkurs na wybór Agenta Emisji Obligacji 20.11.2013

Czernica, dnia 20.11.2013r.

GKiI.271.1.196.2013.KM

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W DRUGIM KONKURSIE NA WYBÓR AGENTA EMISJI

OBLIGACJI

 

Wójt Gminy Czernica działając na podstawie § 8 uchwały Nr XXX/266/2013 Rady Gminy Czernica z dnia 22 października 2013 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Czernica.

 

Załączona do niniejszego pisma Specyfikacja podaje warunki konkursu wraz z kryteriami oceny ofert. Specyfikacja dostępna jest też na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernica – www.czernica.pl w zakładce Przetargi.

 

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków konkursu, na zasadach określonych w „Specyfikacji warunków konkursu".

 

 

Czernica, dnia 20.11.2013r.

GKiI.271.1.196.2013.KM

  

Informacja

 

Dokumenty finansowe związane z Konkursem na Agenta Emisji Obligacji znajdują się na stronie:

 http://bip.czernica.pl/pl/54451/1/finanse.html

 

 

 
Zalaczniki:
konkurs-na-wybor-agenta-emisji-obligacji-wersja-edytowalna-.doc
specyfikacja.pdf
uchwala-w-sprawie-emisji-obligacji.pdf
zaswiadczenia.doc
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności