Kontrole zewnętrzne

Kontrole

Wystąpienie pokontrolne 09.06.2021
sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przyznawanej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie w 2021 r. - za I kwartał 2021 r.   więcej »»»
Protokół 27.04.2021
Protokół kontroli realizacji warunków umowy nieodpłatnego przekazania przez ANR nieruchomości   więcej »»»
Informacje pokontrolne 21.04.2021
kontrola projektu RPDS.05.02.02-02-0002/18   więcej »»»
Protokół kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 21.09.2020
.   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne 30.06.2020
temat kontroli: prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   więcej »»»
Raport z czynności kontrolnych 30.06.2020
Budowa i wyposażenia zaplecza szatniowo-sanitarnego dla terenu rekreacyjno-sanitarnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz promocja obszaru LGD Dobra Widawa w Chrząstawie Małej na działce nr 2017/4   więcej »»»
Informacja pokontrolna 29.06.2020
z kontroli projektu pn. "Szkoły Gminy Wrocław i Gminy Czernica to kompetencji skarbnica."   więcej »»»
Protokoły KOWR 29.06.2020
.   więcej »»»
Informacja pokontrolna 29.06.2020
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0002/16 pn. "Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica".   więcej »»»
Informacja pokontrolna 29.06.2020
z kontroli projektu nr RPDS.07.01.02-02-0002/16 pn. "Budowa przedszkola w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica".   więcej »»»
Protokół 24.01.2020
z kontroli przeprowadzony w dniu 31 października 2019 roku w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy 21.10.2019
.   więcej »»»
Protokół 27.07.2018
z kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Czernicy   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 04.07.2018
Wystąpienie pokontrolne w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych   więcej »»»
Protokół 28.02.2018
z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 19.02.2018
z kontroli z zakresu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czernicy   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcje Pracy w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 29.11.2016
z kontroli rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności