Kontrole zewnętrzne

Kontrole

Protokół 24.01.2020
z kontroli przeprowadzony w dniu 31 października 2019 roku w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy 21.10.2019
.   więcej »»»
Protokół 27.07.2018
z kontroli Urzędu Stanu Cywilnego w Czernicy   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 04.07.2018
Wystąpienie pokontrolne w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych   więcej »»»
Protokół 28.02.2018
z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 19.02.2018
z kontroli z zakresu stanu cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czernicy   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 04.08.2017
z kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcje Pracy w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 29.11.2016
z kontroli rejestru wyborców przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 03.03.2016
kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 04.05.2015
z kontroli archiwum USC w Czernicy   więcej »»»
Protokół 31.12.2013
kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Czernica, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 18.10.2013
z kontroli z dni 16-17.10.2013   więcej »»»
Protokół 22.08.2013
Protokół kontroli skarbowej   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne 18.02.2013
z dnia 11 lutego 2013 r. dotyczące GOPS w Czernicy w sprawie funkcjonowania gminnego systemu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie   więcej »»»
Protokół 05.07.2012
Kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Protokół 26.06.2012
z kontroli przeprowadzonej w dniu 30 stycznia 2012 r.   więcej »»»
Protokół 26.06.2012
z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych w Urzędzie Gminy Czernica przeprowadzonej w dniu 23 kwietnia 2012 roku.   więcej »»»
Wystąpienie pokontrolne 04.04.2012
z dnia 27 marca 2012 r. dotyczące - USC; dowody osobiste i ewidencja ludności   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności