UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XIV/143/2012 15.03.2012
w sprawie zgody na przekazanie Związkowi Międzygminnemu Ślęza-Oława praw i obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami, które nakłada nowelizacja ustawy o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach   więcej »»»
Uchwała nr XIV/142/2012 15.03.2012
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wrocławskiego   więcej »»»
Uchwała nr XIV/141/2012 15.03.2012
w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XIV/140/2012 15.03.2012
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2012-2020   więcej »»»
Uchwała nr XIV/139/2012 15.03.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012-2021.   więcej »»»
Uchwała nr XIV/138/2012 15.03.2012
w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności