UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XVII/164/2012 06.06.2012
w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok   więcej »»»
Uchwała nr XVII/163/2012 06.06.2012
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XVII/162/2012 06.06.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2011 rok   więcej »»»
Uchwała nr XVI/161/2012 21.05.2012
w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz ustalenia jej przedmiotu działania i składu osobowego.   więcej »»»
Uchwala nr XVI/160/2012 21.05.2012
w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą: "Związek Międzygminny Ślęza-Oława"   więcej »»»
Uchwala nr XVI/159/2012 21.05.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012-2021   więcej »»»
Uchwala nr XVI/158/2012 21.05.2012
w sprawie zmiany budżetu Gminy Czernica na 2012 rok.   więcej »»»
Uchwala nr XV/157/2012 19.04.2012
w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Czernica"   więcej »»»
Uchwala nr XV/156/2012 19.04.2012
w sprawie skargi Wiesława Bańbuły na działalność Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwala nr XV/155/2012 19.04.2012
w sprawie zaciągnięcia kredytu   więcej »»»
Uchwała nr XIV/154/2012 16.03.2012
w sprawie podpisania umowy o współpracy ze społecznością lokalna Gminy Tequise   więcej »»»
Uchwała nr XIV/153/2012 16.03.2012
w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsiach Czernica i Ratowice   więcej »»»
Uchwała nr XIV/152/2012 16.03.2012
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/355/2006 z dnia 26 października 2006 r.   więcej »»»
Uchwała nr XIV/150/2012 16.03.2012
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2013   więcej »»»
Uchwała nr XIV/149/2012 16.03.2012
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz w sprawie zmiany...   więcej »»»
Uchwała nr XIV/148/2012 16.03.2012
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/11/99 Rady Gminy Czernica z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie założenia gimnazjum w Czernicy oraz ustalenia sieci gimnazjów w terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XIV/147/2012 16.03.2012
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (południe)   więcej »»»
Uchwała nr XIV/146/2012 16.03.2012
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowice (park)   więcej »»»
Uchwała nr XIV/145/2012 16.03.2012
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Jeszkowic (północ)   więcej »»»
Uchwała nr XIV/144/2012 15.03.2012
w sprawie skargi Jacka Rohozińskiego na działalność   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności