UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XX/184/2012 04.10.2012
w sprawie podziału Gminy Czernica na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Uchwała nr XX/183/2012 04.10.2012
w sprawie podziału Gminy Czernica na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu   więcej »»»
Uchwała nr XX/182/2012 04.10.2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy   więcej »»»
Uchwała nr XX/181/2012 04.10.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2012 -2021   więcej »»»
Uchwała nr XX/180/2012 04.10.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok   więcej »»»
Uchwała nr XIX/179/2012 04.10.2012
w sprawie budżetu gminy Czernica na 2012 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/178/2012 04.07.2012
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Jeszkowice   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/177/2012 04.07.2012
w sprawie świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica oraz warunków i sposobu ich przyznawania   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/176/2012 04.07.2012
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/175/2012 04.07.2012
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Łany   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/174/2012 04.07.2012
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/173/2012 04.07.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Czernica na lata 2012-2021   więcej »»»
Uchwała nr XVIII/172/2012 04.07.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XVII/171/2012 06.06.2012
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2012 r.   więcej »»»
Uchwała nr XVII/170/2012 06.06.2012
w sprawie ustalenia nazwy ulic we si Nadolice Wielkie   więcej »»»
Uchwała nr XVII/169/2012 06.06.2012
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Czernica XIII/129/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy.   więcej »»»
Uchwała nr XVII/168/2012 06.06.2012
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XVII/167/2012 06.06.2012
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice dla terenów zabudowy wielorodzinnej   więcej »»»
Uchwała nr XVII/166/2012 06.06.2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XVII/165/2012 06.06.2012
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2012-2021   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności