UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2012

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XXIII/204/2012 16.01.2013
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXIII/203/2012 16.01.2013
w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących na terenie cmentarza komunalnego w Wojnowicach   więcej »»»
Uchwała nr XXIII/202/2012 16.01.2013
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2013.   więcej »»»
Uchwała nr XXIII/201/2012 16.01.2013
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2012-2021   więcej »»»
Uchwała nr XXIII/200/2012 16.01.2013
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok   więcej »»»
Uchwała nr XXII/199/2012 22.11.2012
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi ...   więcej »»»
Uchwała nr XXII/198/2012 22.11.2012
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXI/197/2012 20.11.2012
w sprawie ustalenia nazwy ulicy we wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Uchwała nr XXI/196/2012 20.11.2012
w sprawie zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego i opłaty abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków   więcej »»»
Uchwała nr XXI/195/2012 20.11.2012
w sprawie obniżenia w roku 2013 średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku 2012 przyjmowanej jako podstawa oblicznia podatku rolnego ...   więcej »»»
Uchwała nr XXI/194/2012 20.11.2012
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XXI/193/2012 20.11.2012
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Czernica i Nadolice Wielkie   więcej »»»
Uchwała nr XXI/192/2012 20.11.2012
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych   więcej »»»
Uchwała nr XXI/191/2012 20.11.2012
w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława   więcej »»»
Uchwała nr XXI/190/2012 20.11.2012
w sprawie zarządzenia w roku 2013 poboru podatku od nieruchomosci, lesnego, rolnego, opłaty targowej w drodze inkasa ...   więcej »»»
Uchwała nr XXI/189/2012 20.11.2012
w sprawie określenia na rok 2013 wysokości stawek podatku od środków transportowych ...   więcej »»»
Uchwała nr XXI/188/2012 20.11.2012
w sprawie określenia na rok 2013 obowiązujących na obszarze Gminy Czernica wysokości stawek podatku od nieruchomosci i ...   więcej »»»
Uchwała nr XXI/187/2012 20.11.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2012 rok   więcej »»»
Uchwała nr XX/186/2012 04.10.2012
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nadolice Małe   więcej »»»
Uchwała nr XX/185/2012 04.10.2012
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Gajków i Wojnowice   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności