ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 19/2012 10.04.2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału własności budynku i w działce od Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział terenowy we Wrocławiu do zasobu nieruchomości Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 18/2012 10.04.2012
w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej położonej we wsi Chrząstawa Wielka   więcej »»»
Zarządzenie nr 17/2012 16.03.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim.   więcej »»»
Zarządzenie nr 16/2012 16.03.2012
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 15/2012 17.04.2012
w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 14/2012 15.03.2012
w sprawie powołania operatora Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Czernica zarządzonymi na dzień 25 marca 2012 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 13/2012 15.03.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych, związanych z remontem świetlicy wiejskiej w Ratowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 12/2012 17.02.2012
w sprawie wyłączenia z użytkowania świetlicy wiejskiej w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 11/2012 15.03.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, oraz wykorzystania rezerwy ogólnej budżetu.   więcej »»»
Zarządzenie nr 10/2012 15.03.2012
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 9/2012 15.03.2012
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania   więcej »»»
Zarządzenie nr 8/2012 02.02.2012
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.   więcej »»»
Zarządzenie nr 7/2012 07.02.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 6/2012 07.02.2012
w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice w granicach działki nr 340/21 o powierzchni 49m2   więcej »»»
Zarządzenie nr 5/2012 07.02.2012
w sprawie ustalenie terminów wynagrodzenia w 2012 w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 4/2012 07.02.2012
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 3/2012 15.03.2012
w sprawie udzielenia zaliczek stałych na cały rok kalendarzowy   więcej »»»
Zarządzenie nr 2/2012 10.01.2012
w sprawie zmiany Zarządzenie nr 7/2011 Wójta Gminy Czernica z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 1/2012 10.01.2012
w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę gruntów oraz najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Czernica przy umowach zawieranych na okres trzech lat.   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności