ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 41/2012 27.06.2012
w sprawie: ramowych procedur udzielania zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro   więcej »»»
Zarządzenie nr 40/2012 25.07.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 39/2012 25.07.2012
w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Ratowice w granicach działek nr 99/2, 99/3 o powierzchni ogółem 652m2   więcej »»»
Zarządzenie nr 38/2012 25.07.2012
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej biblioteki Publicznej w Czernicy za rok 2011   więcej »»»
Zarządzenie nr 37/2012 18.06.2012
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłata w 2012 roku za kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 36/2012 18.06.2012
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 35/2012 18.06.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 34/2012 18.06.2012
w sprawie tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 31/2012 18.06.2012
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 30/2012 21.05.2012
w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 29/2012 21.05.2012
w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 28/2012 18.06.2012
w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 27/2012 23.04.2012
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 26/2012 26.04.2012
w sprawie udzielenia nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia   więcej »»»
Zarządzenie nr 25/2012 26.04.2012
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej od Agencji Nieruchomości Rolnych - oddział terenowy we Wrocławiu do zasobów nieruchomości Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 24/2012 26.04.2012
w sprawie przekazania sołectwu wsi Nadolice Wielkie składników mienia komunalnego do korzystania na wniosek Rady Sołeckiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 23/2012 26.04.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 22/2012 26.04.2012
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
Zarządzenie nr 21/2012 11.04.2012
w sprawie przyjęcia "Zasad opracowywania arkuszy organizacji szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Czernica na rok szkolny 2012/2013"   więcej »»»
Zarządzenie nr 20/2012 17.04.2012
w sprawie zamiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności