ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2012

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 62/2012 19.09.2012
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Jeszkowice na gruntach działki nr 393/32   więcej »»»
Zarządzenie nr 61/2012 19.09.2012
w prawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 60/2012 19.09.2012
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 59/2012 19.09.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 58/2012 28.08.2012
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 57/2012 28.08.2012
w sprawie przekazania sołectwu wsi Kamieniec Wrocławski składników mienia komunalnego do korzystania na wniosek Rady Sołeckiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 56/2012 13.08.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim"   więcej »»»
Zarządzenie nr 55/2012 13.08.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w budynku położonym w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w roku 2010.   więcej »»»
Zarządzenie nr 54/2012 09.08.2012
w sprawie podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 53/2012 09.08.2012
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezanodowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 52/2012 09.08.2012
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Jeszkowice w granicach działek nr 393/28, 393/32 o pow. ogółem 184 m2   więcej »»»
Zarządzenie nr 51/2012 09.08.2012
w sprawie przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Jeszkowice w granicach działek 393/27, 393/31 o pow. ogółem 117 m2   więcej »»»
Zarządzenie nr 50/2012 09.08.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica...   więcej »»»
Zarządzenie nr 49/2012 09.08.2012
zmieniające zarządzenie nr 84.2011 z dnia 23 września 2011 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów   więcej »»»
Zarządzenie nr 48/2012 09.08.2012
w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 47/2012 09.08.2012
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 46/2012 26.07.2012
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownic Urzędu Gminy Czernica p. Anny Jacaszek i Irminy Kościańskiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 45/2012 26.07.2012
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2012/2013   więcej »»»
Zarządzenie nr 44/2012 05.07.2012
w sprawie przekazania sołectwu wsi Czernica składników mienia komunalnego do korzystania   więcej »»»
Zarządzenie nr 42/2012 26.07.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności