Wybory do Sejmu i Senatu 2011

Wybory

Wykaz miejsc do plakatowania 22.08.2011
wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych i urzędowych obwieszczeń wyborczych   więcej »»»
Obwieszczenie Wójta Gminy Czernica 02.09.2011
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.   więcej »»»
Informacje dla osób niepełnosprawnych 02.09.2011
chcących uczestniczyć w głosowaniu   więcej »»»
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. 02.09.2011
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.   więcej »»»
Informacja dot. Obwodowych Komisji Wyborczych 21.09.2011
skład osobowy   więcej »»»
Informacja dot. spisu wyborców 23.09.2011
więcej   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica Nr 81/2011 23.09.2011
dot. powołania obwodowych komisji wyborczych   więcej »»»
Zarządzenie Wójta Gminy Czernica Nr 85/2011 28.09.2011
dot. zmiany zarządzenia nr 81   więcej »»»
Informacja o składzie obwodowych komisji wyborczych 30.09.2011
więcej   więcej »»»
Wyniki 10.10.2011
do Sejmu i Senatu z terenu Gminy Czernica   więcej »»»
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności