Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2021-01-11 10:14:57
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Prawo miejscowe / UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA / UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023
Sesja nr 21 Rady Gminy Czernica
z dnia 30 grudnia 2020 r.

1) Uchwała Nr XXI/218/2020 - zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na 2021 rok;
2) Uchwała Nr XXI/219/2020- zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
3) Uchwała Nr XXI/220/2020 - zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
4) Uchwała Nr XXI/221/2020 - wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
5) Uchwałą Nr XXI/222/2020 - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
6) Uchwała Nr XXI/223/2020 - budżetu Gminy Czernica na 2021 rok;
7) Uchwała Nr XXI/224/2020 -  uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2021-2025;
8) Uchwała Nr XXI/225/2020 - ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
9) Uchwała Nr XXI/226/2020 - określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica na rok 2021, poprzez wymianę dotychczasowych nieeekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze;
10) Uchwała Nr XXI/227/2020 - określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za wybitne osiągnięcia sportowe w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich;
11) Uchwała Nr XXI/228/2020 - nadania nazw ulic w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Lisia, ul. Bażantowa;
12) Uchwała Nr XXI/229/2020 - nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Strzelecka;
13) Uchwała Nr XXI/230/2020 - nadania nazw ulic w miejscowości Łany – ul. Parkowa, ul. Księżycowa.
 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP.


autor: Irmina Januś
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności