Rejestr zmian

Treść archiwalna z dnia: 2021-01-11 10:01:38
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czernica      / Prawo miejscowe / UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA / UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA KADENCJA 2018-2023
Sesja nr 20 Rady Gminy Czernica
z dnia 9 grudnia 2020 r.

1) Uchwała Nr XX/205/2020 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czernica;
2) Uchwała Nr XX/206/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (Teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), gmina Czernica;
3) Uchwała Nr XX/207/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2020 rok;
4) Uchwała Nr XX/208/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XII/107/2019 Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica;
5) Uchwała Nr XX/209/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2021 rok;
6) Uchwała Nr XX/210/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czernica na lata 2021 – 2023;
7) Uchwała Nr XX/211/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Czernica na lata 2021 – 2023;
8) Uchwała Nr XX/212/2020 w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok;
9) Uchwała Nr XX/213/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeszkowice – ul. Wspólna;
10) Uchwała Nr XX/214/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Czernica – Diamentowa;
11) Uchwała Nr XX/215/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Chorwacka;
12) Uchwala Nr XX/216/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nadolice Wielkie – ul. Krucza;
13) Uchwała Nr XX/217/2020 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobrzykowice – ul. Kamieni.

 

POBIERZ SPAKOWANE UCHWAŁY ZIP.
 


autor: Irmina Januś
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności