Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty, udzielono pomocy publicznej

Finanse

Wykaz osób fizycznych i prawnych 18.05.2021
którym w 2020 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 18.05.2021
którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 14.07.2020
którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 14.07.2020
którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 22.05.2019
którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 22.05.2019
którym w 2018 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Decyzja 27.07.2018
w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji   więcej »»»
Decyzja 27.07.2018
w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 02.06.2018
którym w 2017 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 02.06.2018
którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku   więcej »»»
Informacja 25.10.2017
o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2017 r. w zakresie należności budżetowych   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 25.05.2017
którym udzielono pomocy publicznej w 2016 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 25.05.2017
którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 23.05.2016
którym w 2015 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 23.05.2016
którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 21.05.2015
którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych 27.01.2015
za IV kwartał 2014 r.   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 28.05.2014
którym w 2013 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono, ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych i prawnych 28.05.2014
którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku   więcej »»»
Wykaz osób fizycznych 03.04.2014
za IV kwartał 2013   więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności