Uchwały RIO

Finanse

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 05.01.2015
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 02.10.2014
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 02.06.2014
wykonanie budżetu za 2013 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 14.01.2014
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2014 przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 14.01.2014
w sprawie opinii o projekcie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 14.01.2014
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2014 wraz z uzasadnieniami i materiałami informacyjnymi   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 27.09.2013
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.03.2013
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica nr XXIV/206/2013 z 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2013-2022 oraz nr XXIV/205/2013 z 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2013 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.03.2013
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXIV/205/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2013 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2012
w sprawie opinii w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2012
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2012 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 10.12.2012
nr VI 187/2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 22.05.2012
nr V/117/2012 w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czernica kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000 zł, wnioskowanego na sfinansowanie...   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.05.2012
nr V/94/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.05.2012
nr V/116/2011 z 12 maja 2011 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty przedstawianej w uchwałach Rady Gminy Czernica nr IV/16/2011 z 28 lutego 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej w latach 2011-2016r. ...   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.05.2012
numer V/115/2011 z dnia 12 maja 2011 r w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica IV/17/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie budżetu gminy Czernica na 2011 rok zmienionej uchwała nr V/23/2011 z 30 marca 2011 roku oraz zarządzaniem Wójta Gminy Czernica nr 29 /2011   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.05.2012
nr V/91/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 26.04.2012
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XIII/124/2011   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 26.04.2012
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica nr XIII/125/2011...   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 22.09.2011
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku   więcej »»»
 
1 | 2 | 3
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności