Uchwały RIO

Finanse

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.12.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.09.2017
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24.04.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.02.2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. nr XXVI/215/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nr XXVI/214/2017 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.02.2017
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXVI/214/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2016
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2016
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2016
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2017   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.09.2016
nr V/167/2016 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 09.06.2016
nr V/69/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2015 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 25.01.2016
w sprawie opinii prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r nr XVI/120/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nr XVI/119/2015 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 25.01.2016
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XVI/119.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 11.12.2015
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 11.12.2015
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2016   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 11.12.2015
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 09.09.2015
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29.04.2015
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2014 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 05.03.2015
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 30 stycznia 2015 r. nr V/22/2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2015-2021 oraz V/21/2015 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2015 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 05.03.2015
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr V/21/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czerni8ca na 2015 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 05.01.2015
o opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na rok 2015 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi   więcej »»»
 
1 | 2 | 3
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności