Uchwały RIO

Finanse

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.12.2021
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.12.2021
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.12.2021
w sprawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2022 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 21.09.2021
w sprawie opinii o przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 31.05.2021
w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Czernica o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czernica za rok 2020   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 05.05.2021
w sprawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 18.02.2021
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXI/222/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038 oraz w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXI/223/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czernica na 2021 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.02.2021
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXI/223/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2021 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 15.12.2020
w sprawie możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 15.12.2020
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 15.12.2020
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2021 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 08.09.2020
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernicy informacji o przebiegu wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 roku   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 12.05.2020
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2019 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 22.01.2020
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 18 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2020-2038 oraz nr XII/106/2019 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 22.01.2020
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XII/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.12.2019
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.12.2019
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.12.2019
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 30.10.2019
w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29.04.2019
w sprawie opinii o przedłużeniu przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności