Uchwały RIO

Finanse

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 30.10.2019
w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 29.04.2019
w sprawie opinii o przedłużeniu przez Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24.01.2019
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. nr III/23/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernica na lata 2019-2032 oraz nr III/22/2018 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24.01.2019
o opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr III/22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2019 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 18.12.2018
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 18.12.2018
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 18.12.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2019 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 17.09.2018
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 27.04.2018
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 01.02.2018
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXXVII/310/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 01.02.2018
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2017 r. nr XXXVII/311/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2027 oraz nr XXXVII/310/2017 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.12.2017
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.12.2017
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.12.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czernica na 2018 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 13.09.2017
w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Czernica informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r.   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 24.04.2017
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Czernica sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2016 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.02.2017
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Gminy Czernica z dnia 11 stycznia 2017 r. nr XXVI/215/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nr XXVI/214/2017 w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 16.02.2017
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Czernica przedstawionego w uchwale Rady Gminy Czernica nr XXVI/214/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2017 rok   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2016
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017   więcej »»»
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 20.12.2016
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Czernica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2017   więcej »»»
 
1 | 2 | 3
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności