Sprawozdania

Finanse

Rb-Z 05.07.2011
kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec 2011r.   więcej »»»
Rb-N 05.07.2011
kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego   więcej »»»
Rb-27s 05.07.2011
miesięczne sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 roku   więcej »»»
Rb-27s 05.07.2011
miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku do 31 marca 2011   więcej »»»
 
3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności