Sprawozdania

Finanse

Rb-28s 10.09.2012
za 2 kwartał 2012   więcej »»»
Rb-27s 10.09.2012
za 2 kwartał 2012   więcej »»»
Rb-28s 18.05.2012
za 1 kwartał 2012 r.   więcej »»»
Rb-Z 18.05.2012
za 1 kwartał 2012 r.   więcej »»»
Rb-NDS 18.05.2012
za 1 kwartał 2012 r.   więcej »»»
Rb-N 18.05.2012
za 1 kwartał 2012 r.   więcej »»»
Rb-27s 18.05.2012
za 1 kwartał 2012 r.   więcej »»»
Rb-Z 04.04.2012
stan na koniec IV kwartału 2011 roku   więcej »»»
Rb-N 04.04.2012
stan na koniec IV kwartału 2011   więcej »»»
Rb-NDS 04.04.2012
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011   więcej »»»
Rb-28s 04.04.2012
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011   więcej »»»
Rb-27s 04.04.2012
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011   więcej »»»
Rb-n ZGK 10.02.2012
wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku   więcej »»»
Rb-z 10.02.2012
wg stanu na III kwartał 2011 roku   więcej »»»
Rb-27s 10.02.2012
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011   więcej »»»
Rb-28s 10.02.2012
za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011   więcej »»»
Rb-NDS 10.02.2012
kwartalne sprawozdanie za okres od początku roku do dnia 30 września 2011 r.   więcej »»»
Rb-28s 05.07.2011
miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.   więcej »»»
Rb-28s 05.07.2011
miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo za okres od początku roku do dnia 31 marca 2011 r.   więcej »»»
Rb-NDS 05.07.2011
kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 marca 2011 roku   więcej »»»
 
2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności