UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

UCHWAŁA NR VIII/77/2011 19.07.2011
w sprawę skargi Grzegorza i Patrycji Jasińskich na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/76/2011 19.07.2011
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/75/2011 19.07.2011
w sprawie zatwierdzenia zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 47/2011   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/74/2011 19.07.2011
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/73/2011 19.07.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica za 2011 rok.   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/72/2011 19.07.2011
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Czernica.   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/71/2011 19.07.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/70/2011 18.07.2011
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Wielka, Jeszkowice oraz Krzyków   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/69/2011 18.07.2011
w sprawie rozpatrzenia protestu dotyczącego wyboru sołtysa i rady sołeckiej wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/68/2011 18.07.2011
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne przy prowadzonych przez Gminę Czernica   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/67/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/66/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ratowice   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/65/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/64/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/63/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzyków   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/62/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Nadolice Wielkie   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/61/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/60/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Mała   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/59/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzyków   więcej »»»
UCHWAŁA NR VII/58/2011 18.07.2011
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Krzyków   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności