UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XI/97/2011 10.11.2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice (część południowa), gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XI/96/2011 10.11.2011
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXIII/324/2006 z dnia 21 kwietnia 2006 roku...   więcej »»»
Uchwała nr XI/95/2011 10.11.2011
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXIII/325/2006...   więcej »»»
Uchwała nr X/94/2011 10.11.2011
w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/93/2011 07.09.2011
w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Oławie   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/92/2011 07.09.2011
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice dla terenów zabudowy wielorodzinnej   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/91/2011 07.09.2011
w sprawie przystąpienia sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Stawowej w Dobrzykowicach   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/90/2011 07.09.2011
w sprawie zmiany załącznika graficznego uchwały Rady Gminy Czernica nr XXIV/286/2010   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/89/2011 07.09.2011
w sprawie zmiany załącznika graficznego Uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVI/191/2009   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/88/2011 07.09.2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka (część południowa). gmina Czernica   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/87/2011 07.09.2011
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Czernica   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/86/2011 07.09.2011
w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica na lata 2011-2020   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/85/2011 07.09.2011
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2011 rok   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/84/2011 07.09.2011
w sprawie zaciągnięcia kredytu   więcej »»»
UCHWAŁA NR IX/83/2011 07.09.2011
w sprawie uchylenia uchwały nr V/25/2011 Rady Gminy Czernica z dnia 30 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/82/2011 19.07.2011
w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane w Przedszkolu Publicznym...   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/81/2011 19.07.2011
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/80/2011 19.07.2011
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Mała, Dobrzykowice i Nadolice Małe   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/79/2011 19.07.2011
w sprawie uchwalenie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Czernica na lata 2010 -2018   więcej »»»
UCHWAŁA NR VIII/78/2011 19.07.2011
w sprawie uchwalenia Aktualizacji programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018"   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności