UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA - 2011

UCHWAŁY RADY GMINY CZERNICA

Uchwała nr XIII/137/2011 09.01.2012
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/136/2011 09.01.2012
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XIII/135/2011 09.01.2012
w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XIII/134/2011 09.01.2012
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Czernica na rok 2012.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/133/2011 10.01.2012
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXII/275/2010 z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/132/2011 10.01.2012
w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie przy ulicy Rzecznej   więcej »»»
Uchwała nr XIII/131/2011 10.01.2012
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Nadolice Wielkie (część północna) uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica nr XXVII/198/2009 z dnia 30-07-2009   więcej »»»
Uchwała nr XIII/130/2011 09.01.2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrząstawa Wielka i Chrząstawa Mała z zakazem zabudowy, gmina Czernica   więcej »»»
Uchwała nr XIII/129/2011 09.01.2012
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków z zakazem zabudowy   więcej »»»
Uchwała nr XIII/128/2011 09.01.2012
w sprawie wprowadzenia zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czernica w latach 2011 - 2020.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/127/2011 09.01.2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Czernica na 2011 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/126/2011 09.01.2012
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2012 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/125/2011 09.01.2012
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernica na lata 2012-2021.   więcej »»»
Uchwała nr XIII/124/2011 09.01.2012
w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2012 rok.   więcej »»»
Uchwała nr XII/123/2011 13.12.2011
w sprawie zatwierdzenia opłat za pobieranie wody z wodociągu gminnego i opłaty abonamentowej oraz za odprowadzanie ścieków   więcej »»»
Uchwała nr XII/122/2011 13.12.2011
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami...   więcej »»»
Uchwała nr XII/121/2011 13.12.2011
w sprawie wystosowanie apelu do Prezesa Rady ministrów Rp o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry   więcej »»»
Uchwała nr XII/120/2011 13.12.2011
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Chrząstawa Wielka, Wojnowice i Dobrzykowice   więcej »»»
Uchwała nr XII/119/2011 13.12.2011
w sprawie zarządzenia na rok 2012 poboru podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego, opłaty targowej na drodze inkasa...   więcej »»»
Uchwała nr XII/118/2011 13.12.2011
w sprawie obniżenia na rok 2012 ceny skupu żyta za pierwsze kwartały roku 2011 przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2012 rok na obszarze gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności