ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 53/2011 28.06.2011
w sprawie określenia procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmującego system szkolenia i samokształcenia   więcej »»»
Zarządzenie nr 51/2011 20.06.2011
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 50/2011 15.06.2011
w sprawie ponownych wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Kamieniec Wrocławski   więcej »»»
Zarządzenie nr 49/2011 15.07.2011
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy za 2010 rok   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 48/2011 14.06.2011
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 47/2011 08.06.2011
w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych, działkowych oraz terenów zielonych z wodociągu gminnego   więcej »»»
Zarządzenie nr 45/2011 16.06.2011
w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 44/2011 27.05.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu: " budowa oświetlenia drogowego...   więcej »»»
Zarządzenie nr 43/2011 16.06.2011
zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 42/2011 16.06.2011
w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali użytkowych w budynku przy ulicy Wrocławskiej 111 w Ratowicach   więcej »»»
ZARZĄDZENIE NR 41/2011 16.06.2011
w sprawie odwołania zastępcy Wójta Gminy Czernica.   więcej »»»
Zarządzenie nr 40/2011 19.05.2011
w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dobrzykowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 39/2011 19.05.2011
w sprawie przekazania kostki brukowej wsi Ratowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 38/2011 19.05.2011
w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Czernica nr 21/2011 z dnia 7 marca 2011 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 37/2011 16.06.2011
w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników Urzędu Gminy w Czernicy oraz zasad jej stosowania.   więcej »»»
Zarządzenie nr 36/2011 19.05.2011
w sprawie wprowadzenia zmian w wielosetletniej prognozie finansowej Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 33/2011 04.04.2011
w sprawie ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy   więcej »»»
Zarządzenie nr 32/2011 16.06.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w budynku położonym w Czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w latach 2009-2010   więcej »»»
Zarządzenie nr 32/2011 04.04.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego robót budowlanych, wykonanych w budynku położonym w czernicy przy ul. Wrocławskiej 78 w latach 2009-2010   więcej »»»
Zarządzenie nr 31/2011 29.04.2011
w sprawie zasad stosowania w Urzędzie Gminy Czernica Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej...   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności