ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 72/2011 19.08.2011
w sprawie powołania Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 71/2011 19.08.2011
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 70/2011 26.07.2011
w sprawie rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym (SPZK) w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 69/2011 18.07.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 68/2011 18.07.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 67/2011 18.07.2011
w sprawie przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Wojnowice...   więcej »»»
Zarządzenie nr 66/2011 18.07.2011
w sprawie przeznaczenia na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Nadolice Małe...   więcej »»»
Zarządzenie nr 65/2011 18.07.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 64/2011 18.07.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 63/2011 18.07.2011
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego   więcej »»»
Zarządzenie nr 62a/2011 15.07.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót prowadzonych przy zadaniu " budowa oświetlenia ulicznego...   więcej »»»
Zarządzenie nr 62/2011 09.08.2011
w sprawie powołania członków Gminnego Biura Spisowego   więcej »»»
Zarządzenie nr 61/2011 15.07.2011
zmiany kwoty dotacji celowych   więcej »»»
Zarządzenie nr 60/2011 15.07.2011
w sprawie umorzenia odsetek z tytułu opłaty adiacenckiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 59/2011 29.06.2011
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernica.   więcej »»»
Zarządzenie nr 58/2011 15.07.2011
w sprawie wyrażania zgody na sprzedaż i zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej na realizację urządzeń infrastruktury technicznej   więcej »»»
Zarządzenie nr 57/2011 15.07.2011
w sprawie przekazania sołectwu Wojnowice składników mienia komunalnego do korzystania na wniosek Rady Sołeckiej   więcej »»»
Zarządzenie nr 56/2011 28.06.2011
w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 55/2011 28.06.2011
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 54/2011 28.06.2011
w sprawie ustanowienia Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Gminy Czernica   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności