ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 92/2011 09.11.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Krzyków w granicach działki nr 2/5 o powierzchni 0.01 ha   więcej »»»
Zarządzenie nr 91/2011 09.11.2011
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 90/2011 09.11.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 89/2011 09.11.2011
w sprawie przreznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie Chrząstawa Mała w granicach działki nr 272/1 o pow. 1500 m2   więcej »»»
Zarządzenie nr 88/2011 09.11.2011
w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 87/2011 04.10.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu " Budowa oświetlenia drogowego Ulicy Cichy Kącik...   więcej »»»
Zarządzenie nr 86/2011 04.10.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót wykonanych przy zadaniu "modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, Gmina Czernica"   więcej »»»
Zarządzenie nr 85/2011 04.10.2011
w sprawie zmiany zarządzenie nr 81.2011   więcej »»»
Zarządzenie nr 84/2011 04.10.2011
w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców z miejsca zamieszkania do szkoły....   więcej »»»
Zarządzenie nr 83/2011 23.09.2011
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 82/2011 23.09.2011
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 81/2011 23.09.2011
w sprawie powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia na obszarze Gminy Czernica wyborów do Sejmu i ...   więcej »»»
Zarządzenie nr 80/2011 23.09.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót przy budowie zbiornika wody czystej o pojemności...   więcej »»»
Zarządzenie nr 79/2011 16.09.2011
w sprawie powołanie komisji do przeprowadzenia odbioru robót   więcej »»»
Zarządzenie nr 78/2011 16.09.2011
w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 77/2011 16.09.2011
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 76/2011 07.09.2011
w sprawie ustanowienia gminnego koordynatora odpowiedzialnego za szkolenie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 75/2011 07.09.2011
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych...   więcej »»»
Zarządzenie nr 74/2011 07.09.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robot prowadzonych przy zadaniu "Budowa oświetlenia ul. Polnej...   więcej »»»
Zarządzenie nr 73/2011 19.08.2011
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków...   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności