ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA 2011

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA

Zarządzenie nr 113/2011 03.01.2012
w sprawie wyznaczenia do zastępowania dyrektora w szkołach i przedszkolu, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora.   więcej »»»
Zarządzenie nr 112/2011 10.01.2012
w sprawie zatwierdzenia Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz wprowadzenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 111/2011 10.01.2012
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Czernicy   więcej »»»
Zarządzenie nr 110/2011 02.01.2012
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernica wprowadzonego Zarządzeniem nr 100/2010 Wójta Gminy Czernica z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Czernica.   więcej »»»
Zarządzenie nr 109/2011 02.01.2012
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu ogłoszonego z dniem 2 grudnia 2011 r.   więcej »»»
Zarządzenie nr 108/2011 02.01.2012
w sprawie powołania Pełnomocnika i Koordynatora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzenia   więcej »»»
Zarządzenie nr 107/2011 02.01.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z remontem budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławskim   więcej »»»
Zarządzenie nr 105/2011 02.01.2012
w sprawie zmiany kwot dotacji celowych przyznanych Gminie Czernica, uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu Gminy oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 104/2011 05.12.2011
w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 103/2011 05.12.2011
w sprawie nieruchomości do zasobów Gminy Czernica   więcej »»»
Zarządzenie nr 102/2011 02.01.2012
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych związanych z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach - etap II   więcej »»»
Zarządzenie nr 101/2011 05.12.2011
w sprawie przedłożenia uchwały budżetowej Gminy Czernica na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   więcej »»»
Zarządzenie nr 100/2011 05.12.2011
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.   więcej »»»
Zarządzenie nr 99/2011 09.11.2011
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i odbioru robót prowadzonych przy zadaniu " Budowa oświetlenia drogowego na działkach 182/12, 172/16, 172/18, 171/18, 536/2, 536, 536 w Czernicy"   więcej »»»
Zarządzenie nr 98/2011 05.12.2011
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji   więcej »»»
Zarządzenie nr 97/2011 09.11.2011
zmiany kwot dotacji celowych przeznaczonych Gminie Czernica oraz przeniesienia wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 96/2011 09.11.2011
zmieniające zarządzenie nr 0050.84.2011   więcej »»»
Zarządzenie nr 95/2011 09.11.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej   więcej »»»
Zarządzenie nr 94/2011 09.11.2011
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Dobrzykowice   więcej »»»
Zarządzenie nr 93/2011 09.11.2011
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej   więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności