Zamówienia publiczne 2011

Archiwum zamówień publicznych


Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chrząstawie Wielkiej - Etap II, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Odnowa i rozwój wsi 18.11.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa polegająca na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej na drogach gminnych w Gminie Czernica 02.11.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Udzielenie kredytu w kwocie 2 030 000 zł ( słownie: dwa miliony trzydzieści tysięcy złotych) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Czernica 26.09.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Remont budynku mieszkalnego przy ul. Polnej 48 w Kamieńcu Wrocławskim 23.09.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Gminy Czernica na sezon grzewczy 2011/2012 16.09.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa cateringu dla dzieci 3-4 letnich w oddziałach przedszkolnych w Czernicy i Ratowicach 10.08.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Czernica w roku szkolnym 2011/2012 04.08.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Czernica do placówek szkolno – wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu 04.08.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Wojnowicach, ul. Główna 41 - etap II, realizowana w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013 13.07.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Cichy Kącik na działkach nr 246, 247/4, 402, 405/2, 408/1 w Kamieńcu Wrocławskim, gmina Czernica 29.06.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont świetlicy wiejskiej w Ratowicach współfinansowany z UE w ramach PROW 2007-2013 09.06.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa oświetlenia drogowego ulicy Polnej (dz. nr 269, 283/63) w Chrząstawie Małej, gmina Czernica 30.05.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa fabrycznie nowego samochodu typu furgon w formie leasingu operacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica, gmina Czernica 16.05.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego, wyposażenia terapeutycznego i wyposażenia scenicznego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach projektu POKL.9.1.2 Indywidualizacja procesu nauczania 06.05.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Remont posadzki i odwodnienia wewnętrznego w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Urzędu Gminy Czernica 22.04.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Usługa koszenia terenów zielonych należących do Gminy Czernica 22.04.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Przebudowa i adaptacja budynku Publicznego Gimnazjum nr 1 w Czernicy przy ul. Św. Brata Alberta 9, etap II - cz. 2 21.04.2011
wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa zbiornika wody czystej o pojemności V=300m3 wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Nadolice Wielkie gm. Czernica 20.04.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Modernizacja ulicy Polnej w Ratowicach, gmina Czernica 18.04.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
Budowa kanalizacji sanitarnej w Nadolicach wraz z tranzytem - Nadolice Małe - Nadolice Wielkie - Chrząstawa Mała, współfinansowana przez Unię Europejską w ramach PROW 2007-2013 01.04.2011
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
 
1 | 2
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności