Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  26-10-2011 | 08:42
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2011 | 10:29
data wytworzenia dokumentu:  26-10-2011
autor dokumentu: KM
  Wyniki postępowania
Drugi przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości gruntowych niezabudowanych , obręb Dobrzykowice (13 działek, budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne) 26.10.2011

 

Czernica, dnia 25 października 2011r.

GKiI.6840.36.2011.JM

 

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych w obrębie Dobrzykowice

 

Dla n/w nieruchomości gruntowych niezabudowanych Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WR1O/00020340/5

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/176 o pow. 1327 m2 - cena wywoławcza – 124 857 zł netto - wadium 12 500 zł

2) działka nr 354/178 o pow. 1350 m2 - cena wywoławcza – 127 020 zł netto - wadium 13 000 zł

3) działka nr 354/163 o pow. 1054 m2 – cena wywoławcza - 101 015 zł netto- wadium 10 200 zł

4) działka nr 354/150 o pow. 1191 m2 - cena wywoławcza – 112 060 zł netto – wadium 11 300 zł

5) działka nr 354/152 o pow. 1150 m2 - cena wywoławcza - 108 204 zł netto – wadium 11 000 zł

6) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2 - cena wywoławcza – 124 857 zł netto - wadium 12 500 zł

7) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2 - cena wywoławcza – 117 518 zł netto - wadium 11 800 zł

8) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza – 99 227 zł netto – wadium 10 000 zł

9) działka nr 354/144 o pow. 999 m2 – cena wywoławcza – 92 248 zł netto – wadium 9 300 zł

10) działka nr 354/145 o pow. 1431 m2 - cena wywoławcza – 134 643 zł netto - wadium 13 500 zł

11) działka nr 354/146 o pow. 1356 m2 - cena wywoławcza – 127 586 zł netto - wadium 12 800 zł

12) działka nr 354/147 o pow. 1315 m2 - cena wywoławcza – 123 728 zł netto - wadium 12 400 zł

13) działka nr 354/148 o pow. 1273 m2 -cena wywoławcza – 119 777 zł netto - wadium 12 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN 17, MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej. Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim.

Istnieje możliwość wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 5 grudnia 2011r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

  • dowodu wpłaty wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 1 grudnia 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi jeden procent

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

  • podatek VAT – 23 %

  • koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00 zł

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica, ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26 lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 
Zalaczniki:
mapa-budownictwo-mieszkaniowe-jednorodzinne-dobrzykowice.pdf
2simage.jsp.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności