Sprzedaż nieruchomości 2011

Archiwum sprzedaży nieruchomości

data publikacji:  09-08-2011 | 11:10
data ostatniej modyfikacji:  04-11-2011 | 15:14
data wytworzenia dokumentu:  09-08-2011
autor dokumentu: KM
   
ZAKOŃCZONY - Trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice (budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 13 działek) 09.08.2011

 

Czernica, dnia 9 sierpnia 2011r.

GkiI.6840.27.2011.JM

Wójt Gminy Czernica

55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3

ogłasza  trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych  w  obrębie Dobrzykowice

  

Dla n/w nieruchomości  gruntowych  niezabudowanych  Sąd Rejonowy w Oławie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW  WR1O/00020340/5 

Przedmiotem sprzedaży jest :

1) działka nr 354/176 o pow. 1327 m2  - cena wywoławcza –  124 857 zł  netto  -   wadium 12 500 zł

2) działka nr 354/178 o pow. 1350 m2  - cena wywoławcza –  127 020 zł  netto  -   wadium 13 000 zł

3) działka nr 354/163 o pow. 1054 m2 – cena wywoławcza -  101 015 zł netto-      wadium 10 200 zł

4) działka nr 354/150 o pow. 1191 m2 -  cena wywoławcza –  112 060 zł netto –    wadium 11 300 zł

5) działka nr 354/152 o pow. 1150 m2  - cena wywoławcza -  108 204  zł netto –    wadium 11 000 zł

6) działka nr 354/155 o pow. 1327 m2  - cena wywoławcza –  124 857 zł  netto  -   wadium 12 500 zł

7) działka nr 354/189 o pow. 1249 m2   - cena wywoławcza – 117 518  zł netto  -   wadium 11 800 zł

8) działka nr 354/143 o pow. 1153 m2 – cena wywoławcza –  99 227 zł netto –   wadium 10 000 zł

9) działka nr 354/144 o pow.   999 m2 – cena wywoławcza –  92 248 zł netto   –  wadium  9 300 zł

10) działka nr 354/145 o pow. 1431 m2  - cena wywoławcza –  134 643 zł  netto  -  wadium 13 500 zł

11) działka nr 354/146 o pow. 1356 m2  - cena wywoławcza –  127 586 zł  netto  -  wadium 12 800 zł

12) działka nr 354/147 o pow. 1315 m2  - cena wywoławcza –   123 728 zł  netto  -  wadium 12 400 zł

13)  działka nr 354/148 o pow. 1273 m2  -cena wywoławcza –  119 777 zł netto  -   wadium 12 000 zł

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica nieruchomości te znajdują się w kompleksie terenów oznaczonych symbolem  MN 17, MN 18 z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  Nieruchomości położone w północnej części wsi Dobrzykowice bezpośrednio przy drodze gminnej.  Cały kompleks działek położony jest w terenie płaskim. 

Istnieje możliwość  wykonania przyłącza do nowej gminnej sieci wodociągowej.

 

Przetarg odbędzie się dnia  12 września 2011r. o godz.  11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Czernica ( sala sesyjna  - nr 19 ).

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium i okazanie komisji przetargowej:

- dowodu wpłaty wadium

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot- w przypadku osób prawnych albo innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie – w okresie trzech miesięcy przed terminem przetargu.

Wadium  należy  wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy :

BS Oława O/ Jelcz Laskowice 31 9585 0007 0020 0200 2088 0001 lub wpłacić do godz. 14.00 bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Czernicy przy ulicy Kolejowej 3.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 8 września 2011r.

Wadium do przetargu winno być wpłacone osobno na każdą działkę

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek Urzędu Gminy w Czernicy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra  zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości , zaś w przypadku odstąpienia od podpisania umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz  Gminy Czernica. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty notarialne zawarcia umowy i koszty sądowe ponosi w całości kupujący.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej netto wynosi  jeden procent 

Do ceny netto nieruchomości ustalonej w przetargu zostaną doliczone:

podatek VAT – 23 %

koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej – 635,00  zł 

 

Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czernica,  ul. Kolejowa 3, tel: 381-39-26  lub osobiście ( pokój nr 11)

Wójt Gminy Czernica zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu  z  uzasadnionej przyczyny.

 

 
Zalaczniki:
simage.jsp.png
2simage.jsp.png
««« powrót
IAP Portal -. (C)opyright by Interaktywna Polska, Polityka prywatności